Park Chan-Hong

Beautiful World 2019

”Beautiful World,” menceritakan tentang insiden kekerasan di sekolah yang membuat seorang anak lelaki berada di tebing hidup dan mati ketika keluargan...

Director: Park Chan-Hong

Stars: Choo Ja-Hyun, Park Hee-Soon, Nam Da-Reum, Kim Hwan-Hee, Lee Chung-Ah

4,457 Views